Fase construcció de cases a girona i la costa brava

Avantatges de gestionar la construcció d’un habitatge de manera eficient

T'expliquem tots els avantatges de gestionar el procés de construcció de manera eficient, per evitar riscos d'imprevistos, i que els resultats siguin satisfactoris.

Gestionar la construcció és una tasca primordial perquè l’obra esdevingui un èxit.

La planificació, l’organització temporal d’industrials, la coordinació i control d’aquests equips multidisciplinaris que treballen de manera conjunta, la supervisió pressupostària, de facturació i de pagaments i el control d’execució i de terminis de tot el projecte de construcció faran que tot el procediment s’executi de manera favorable. 

En el segment de la construcció és millor que no hi hagi lloc per a la improvisació per tal de poder-se anticipar, evitar i poder solucionar els possibles errors, per això, en la gestió d’obra de FASE Construction Management ens assegurem de l’assoliment de tot el procés.

Avantatges de gestionar la construcció de manera eficient:

1. Augmenta la productivitat.

És un dels guanys més importants que considerem que pot oferir una bona gestió. Ens ajuda a garantir que totes les tasques que portem a terme a l’obra ho facin d’acord amb els requisits de qualitat i segons tota la programació i terminis del projecte.

2. Assegurem terminis i certificacions programades.

Un dels principals objectius de la nostra gestió és lliurar projectes dins del cronograma estipulat. Això és possible quan, com a gestors d’obra, planifiquem l’execució de les activitats laborals perquè es portin a terme de manera eficient i amb qualitat, en el moment ideal. D’aquesta manera, podem preveure i donar al client un terminis reals, sense sorpreses.

3. Permet anticipar-se a possibles imprevistos.

Encara que fem tot el possible per a evitar-ho, sempre poden sorgir imprevistos i retards. Per això, mirem de portar a terme una bona planificació en la gestió, que faci que ens poguem anticipar i minimitzar o inclús evitar aquests possibles problemes, reduint, així, els terminis i els costos innecessaris.

4. El control de materials.

Sempre comencem el procés de construcció d’un habitatge partint d’unes bones medicions en el projecte executiu de l’obra. Llavors continuem amb el seguiment del director de l’obra, que evita el malbaratament de materials mitjançant un registre i control adequat a les necessitats del projecte. D’aquesta manera, optimitzem tot el procés de construcció per assegurar l’estalvi en material.

5. La qualitat dels resultats.

Amb la gestió eficient és possible dissenyar un pla que s’ajusti de manera adient als recursos i la capacitat productiva del nostre equip. Així, trobem formes d’optimitzar les rutines de producció accelerant les entregues i la tramitació de les certificacions, i evitem haver de fer algunes feines dues vegades.

6. La coordinació i comunicació de l’equip.

Creiem bàsic el generar una relació de confiança amb tot l’equip que ens ajudarà a desenvolupar el projecte. En cada projecte, establim una base sòlida de relació amb comunicació entre totes les parts i sense problemes. Coordinem i gestionem els diferents industrials experts, cadascun en la seva àrea, a fi d’aconseguir que l’obra es pugui desenvolupar correctament.

7. El seguiment continu i la centralització de la informació.

Creiem que és necessari monitoritzar cada etapa de la construcció per poder mantenir al client informat en tot moment, i per poder prendre les decisions importants de manera encertada a cada etapa. Tot això ho fem amb informes detallats i centralitzats a FASE Construction Management. De cares al client, nosaltres som l’únic interlocutor, d’aquesta forma es poden evitar fuites d’informació i malentesos. Així, ens assegurem que la comunicació amb el nostre client és efectiva i veraç, i la relació és de total confiança.