Fase construcció de cases a girona i la costa brava

Procés per legalitzar i habilitar una casa per entrar-hi a viure

Un cop hem acabat tota la construcció de casa vostra és necessari que la legalitzem perquè pugueu accedir a tot allò que necessiteu per entrar-hi a viure.

Un cop hem acabat tota la construcció de casa vostra és necessari que la legalitzem perquè pugui ser habitada i perquè pugueu accedir als subministraments necessaris d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc. Per portar a terme aquest procés s’han de tramitar una sèrie de documents i certificats que acrediten que la obra ha estat finalitzada, i que està preparada a tots els nivells per poder entrar-hi a viure.

Quin és el procés a seguir per poder entrar a viure a un habitatge nou?

Seran necessaris documents com el certificat final d’obra, l’acta de recepció de l’obra, la llicència de primera ocupació, la cèdula d’habitabilitat, el certificat energètic i la inscripció registral de l’immoble davant de notari. A continuació detallem els diferents passos a seguir i els requisits a complir per tal de finalitzar el projecte.

El Certificat de Final d’Obra. 

Certifica l’acabament de l’obra i possibilita l’entrega de l’habitatge. El nostre director facultatiu d’obra, l’arquitecte, assumeix la responsabilitat de validar que l’obra ha estat construïda sota la seva direcció i seguint el projecte prèviament planificat. Llavors, el nostre director executiu d’obra, l’arquitecte tècnic, deixa constància de les tasques realitzades respecte del material fet servir en l’obra i també d’acord al projecte presentat.

Seguidament, aquest Certificat de Final d’Obra l’enviem a visar al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Hi ha una sèrie de requisits que ha de complir el projecte perquè el certificat sigui visat:

  1. L’obra ha d’estar acabada del tot.
  2. Totes les mides reals de la construcció han de coincidir amb les mides estipulades als plànols del projecte.
  3. S’ha d’incloure als documents presentats el llibre d’obra (un registre de cada pas fet durant el procés de tota l’obra).
  4. S’ha de presentar el projecte d’ordres
  5. S’ha de presentar el plànol final amb totes les modificacions realitzades, totes les cotitzacions de les unitats tributàries i totes les firmes dels encarregats del projecte i obra.

Amb el Certificat de Final d’Obra també demanem la llicència de primera ocupació, la cèdula d’habitabilitat i redactem el certificat energètic.

El certificat energètic i la cèdula d’habitabilitat.

El certificat energètic és el document que informa sobre el consum energètic i les emissions de CO2 de casa vostra.

Per això, el document ha d’exposar el consum total anual d’energia necessari per satisfer la demanda de l’habitatge en condicions normals en relació a l’aigua, la calefacció, la il·luminació o la ventilació, entre d’altres. Els nostres arquitectes redacten aquest certificat un cop acabada l’obra i el presenten a l’Institut Català d’Energia (ICAEN), que expedeix l’etiqueta d’eficiència energètica i fa la inscripció del certificat en el Registre. La vigència del certificat és de 15 anys.

La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un el vostre habitatge és apte per ser destinat a residència

També certifica que la vostra nova llar compleix amb les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent. Un cop sol·licitada la cèdula, servirà perquè poguem inscriure l’habitatge al Registre de la propietat i perquè poguem donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Alta de subministraments definitius.

Un altre tràmit important que cal que fem (un cop tenim la cèdula d’habitabilitat) és el de canvi de subministraments d’aigua i llum d’obra pels definitius. En el cas de la llum, també cal el certificat d’instal·lació elèctrica emès per l’electricista que ens ha fet la instal·lació. Es tracta d’un document on s’indica la potència que necessitem sol·licitar. Amb aquesta informació podem triar la companyia comercialitzadora i el pla que s’ajusti més a les vostres necessitats.

L’empresa escollida s’encarregarà d’instal·lar el comptador definitiu i començarà a emetre les factures corresponents. Pel que fa a l’aigua, cal que la sol·licitem a la companyia gestora de la nostra ciutat. Aquí ens demanaran el número de comptador per fer el canvi de subministrament d’obra a definitiva.

Per acabar, és recomanable canviar l’assegurança d’obra per una assegurança de la llar. Aquest pas no és obligatori, però sí recomanable davant de qualsevol sinistre que pugui succeir. En qualsevol cas, els nostres arquitectes col·legiats tenen sempre les seves assegurances de responsabilitat civil que donen garanties tant per danys estructurals de l’habitatge (per 10 anys), com per defectes d’elements constructius (per 3 anys).


 

El procés per preparar un immoble perquè pugui ser habitat sembla complicat i llarg, per això FASE Construction Management també us acompanya en tot aquest procés final perquè sigui fàcil i còmode, i pogueu entrar a viure a la vostra nova llar amb total tranqui·litat.