Fase construcció de cases a girona i la costa brava

Sabeu tots els tràmits que s’han de gestionar per aconseguir la casa dels vostres somnis?

L’elecció de la parcel·la, la redacció del projecte arquitectònic i l’elecció dels industrials són, potser, els 3 punts més complexes de tot el procés previ a la construcció. 

T’ajudem a fer realitat el teu somni: una casa a la Costa Brava 

El sol i l’aire de la Costa Brava són estimulants i terapèutics. Per això, cada vegada més famílies fan el pas d’adquirir-hi un terreny i construir-hi la casa dels seus somnis. Un somni, però, que requereix el coneixement de tots els passos i permisos perquè tot el procés sigui un èxit. S’ha de tenir molt present que tot el procés és una tasca complexa i que s’han de conèixer tots els tràmits necessaris, per això, a FASE Construction Management t’aplanem aquest camí, t’assessorem i acompanyem en tot el procés legal per construir. 

Quins són els tràmits necessaris per construir una casa?

Les gestions prèvies a tenir en compte són:

  • els tràmits d’estrangeria (com per exemple la obtenció d’un NIE)
  • la recerca i elecció del terreny amb seguretat
  • les gestions administratives davant de notari (tràmits de compravenda)
  • el projecte arquitectònic
  • les gestions davant dels organismes oficials (visats i permisos d’obra)
  • la recerca i contractació d’industrials
  • el comparatiu de pressupostos.

L’elecció de la parcel·la, la redacció del projecte arquitectònic i l’elecció dels industrials són, potser, els 3 punts més complexes de tot el procés previ a la construcció. 

Pel que fa al terreny, hem de comprovar el seu estat registral, cadastral, normatiu i urbanístic i visitar-lo amb un arquitecte per tal d’analitzar la seva situació. Per complir tots aquests passos, anem al Registre de la propietat per sol·licitar una nota simple i comprovar si la persona que realitza la venda és el legítim propietari, està al corrent de pagaments i no existeix cap limitació de la propietat.

Tot seguit, comprovem la veracitat de les dades de la parcel·la sol·licitant el seu l’estat cadastral, comprovant la normativa del municipi i sol·licitant la cèdula urbanística per saber què i com s’hi pot construir. Sempre és interessant fer una visita al terreny amb l’arquitecte que serà qui corrobori la superfície, ubicació, orientació i les seves característiques a nivell urbanístic i legal. Un cop heu comprat el terreny, hem de realitzar un estudi geotècnic que ens permetrà conèixer més a fons la composició i estructura del subsol.

A partir d’aquest punt, ja podem començar a redactar el primer projecte bàsic de l’habitatge

En aquest pas és on es definiran les característiques generals de l’obra i les seves prestacions mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes sempre seguint el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). El seu contingut és suficient per sol·licitar la llicència municipal d’obres, però insuficient per iniciar la construcció de l’habitatge. Per això, necessitarem redactar el projecte executiu, que és la fase del projecte arquitectònic que desenvolupa el projecte bàsic i defineix l’obra en la seva totalitat. Fa una determinació completa dels detalls i especificacions constructives i formals. El seu contingut és necessari per a la realització de l’obra, comptant amb el preceptiu visat col·legial i la llicència corresponent.

Mentrestant, ens preparem per a iniciar la construcció

Paral·lelament al projecte executiu i com a última fase, l’altre tràmit important és la recerca, comparació i elecció d’industrials perquè pugueu estalviar, tot comptabilitzant acuradament tots els costos de l’obra i els seus terminis d’execució per arribar, finalment, a la finalització de la llar dels vostre somnis.